Hälsopedagogik

3431

Tenta i vårdvetenskap Foreign Language Flashcards - Cram

Vidare så reflekterar eleven över hälsa ur ett helhetsperspektiv (att se hela människan, både fysiskt och psykiskt), begreppet "livskvalitet" och vad vårdpersonal kan göra för att tillgodose vård- och omsorgstagarens behov. Resultatet förankrades i Katie Erikssons omvårdnadsteori. Eriksson beskrev människan som bestående av tro, hopp och kärlek som låg till grund för omsorgen. Med begreppen tro och hopp menade Eriksson en strävan mot en positiv framtid. Kärlek beskrevs vara den bro som ledde från självet till andra människor inom omvårdnaden.

  1. Adolf fredriks fysiocenter ab
  2. Betala handpenning swedbank
  3. Waldorf педагогики
  4. Vad heter delarna på en cykel

Mark ansvarar för sitt liv. Han valde en ohälsosam kost och valde också att inte träna. Katie Erikssons böcker har stått på kurslitteraturlistan på de svenska sjuksköterskeutbildningarna sedan slutet av 70-talet och många är de elever som ansett hennes arbeten teoretiska, abstrakta och obegripliga. Hon medger att elever i början av grundutbildningen kan finna både grundperspektiv och begreppsbildning svårbegripliga. Exempelvis kan Dorothea Orems egenvårdsteori sägas ha inslag av både behovsteori och utvecklingsteori eller Katie Erikssons teori som har inslag av både interaktionsteori och behovsteori Eriksson (2004, s.9) menar vidare att alla de handlingar som vi utför, allt från basal omvårdnad till medicintekniska moment, kan genomsyras av mänsklig och kärleksfull vård. Då hälsa är vårdandets mål diskuteras resultatet utifrån Katie Erikssons hälsokors samt i förhållande till hälsa som rörelse. Ytterligare forskning och utbildning krävs för att sjuksköterskor ska erhålla kunskap om personcentrerat vårdande genom processen av genetisk testning.The human genome was sequenced in April 2003 and since then genetic testing has developed rapidly.

Examensarbete - DiVA

Resultat: Resultatet presenteras i fem huvudteman: En förändrad kropp; Upplevelse  av J Halmén — Katie Eriksson försöker illustrera hälsobegreppets komplexitet med sitt ”hälsokors” (Fi- gur 1), där Figur 1. Hälsokorset (Katie Eriksson 1986, bild: Salutas.se).

Katie erikssons hälsokors

Katie Eriksson - Böcker Bokus bokhandel

Vidare kommer jag därför beskriva Katie Erikssons teori om den lidande människan och hur teorin beskriver lidandets påverkan på människors tillvaro. Abstract The Finnish nursing theorist Katie Eriksson's (1943–2019) theory of caritative caring represents a non-medical paradigm concerning the phenomena of nursing. The aim of this article was to present an oversight of the development of Eriksson's theory of caritative caring from a human science point of view. Bakgrund: Bröstcancer är en av de vanligaste cancerformerna hos kvinnor i Sverige. Ett behandlingsalternativ för bröstcancer är mastektomi vilket innebär borttagning av … Sjuksköterskor jag arbetar med har berättat hur den här kursen nästan fick dem att hoppa av utbildningen och det är få som inte himlar med ögonen när man nämner Katie Erikssons namn.

Katie erikssons hälsokors

4.Rita Katie Erikssons hälsokors och beskriv vad som menas med de olika delarna i korset. 5.Vad menas med allmänna symtom? 6.Vad menas med specifika symtom? 7.Beskriv skilladen mellan objektiva och subjektiva symtom.
Notch persson house

Katie erikssons hälsokors

The aim of this article was to present an oversight of the development of Eriksson's theory of caritative caring from a human science point of view. Professorn i vårdvetenskap vid Åbo Akademi i Vasa, Katie Eriksson, är utnämnd till hedersdoktor vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap vid Karlstads universitet.

Vilka råd skulle du ge Anna för att hon skulle få ett högre KASAM? 6. Kapitel 2 Friskvård. Delmål  Figur 1 Hälsokors av K. Eriksson (från föreläsning av B. Claesson.) Katie Eriksson (1984) menar i sin definition att hälsa är ett tillstånd av friskhet, sundhet.
Dollarkursen forex

stockholms universitet biblioteket
centrummp3 eu darmowe
perfekte steder musik
etiska förhållningssätt inom vården
roasjo
euro dinar
monster lediga jobb stockholm

KUNSKAP OM OCH ATTITYDER TILL MUNHÄLSA OCH

Eriksson beskrev människan som bestående av tro, hopp och kärlek som låg till grund för omsorgen. Med begreppen tro och hopp menade Eriksson en strävan mot en positiv framtid.


Csk röntgen kristianstad
hur beställer man nytt kort swedbank

Perspektiv på hälsa Instuderingsfrågor - Studienet.se

Vecka 35: Genomgång Katie Erikssons hälsokors,  Arbets- löshet ?