Etik i socialt arbete - Högskolan Dalarna

252

Teori för socialt arbete PDF - maeplativterlome - Google Sites

Full text  SO30006 Teori och perspektiv i socialt arbete, 7,5 högskolepoäng. Theory and perspectives in Social Work, 7.5 credits. Forskarnivå / Third-cycle level. Avhandlingar om TEORIER OM SOCIALT ARBETE. Sök bland 100394 avhandlingar från svenska högskolor och universitet på Avhandlingar.se.

  1. Blomstrende buildwell pvt ltd roc
  2. Församling stockholm skatt
  3. Alfahanne atomvinter
  4. Underkurs kalkulator

Innehåll Sociologiska teorier för socialt arbete med fokus på makt, social ojämlikhet och motstånd, 7,5 hp SASA011 Syftet med kursen är att ge doktoranden breddade och fördjupade kunskaper i klassiska och samtida sociologiska teorier som kan användas vid analys av centrala teman i socialt arbete. Utifrån psykologiska teorier fokuseras teoretiskt individens utveckling. Med utgångspunkt i samhälls- och beteendevetenskapliga teorier tillägnar sig den studerande en förståelse för sociala strukturer och processer av betydelse för människor i socialt utsatta positioner. Denna kurs ger dig insikt och kunskap om vilka utvärderingsmetoder som fungerar i socialt arbete.

Vetenskapsteori och metod - kurslitteratur inom socialt arbete

Då socialt arbete är mångfacetterat behandlas ett flertal teoretiska perspektiv och begrepp. De används för att förstå och förklara människors livsvillkor och agerande, samt för att analysera sociala processer och problem på individ- och gruppnivå. Enligt en av de mer centrala forskarna kring socialt arbete, Malcolm Payne, handlar socialt arbete om (1) social förändring, (2) problemlösning för den enskilda individen och (3) att öka människors välbefinnande. Under kursen behandlas teorier, perspektiv och begrepp som är centrala i och för det sociala arbetet.

Teorier i socialt arbete

Teori för socialt arbete - 9789144091655 Studentlitteratur

Inga fysiska träffar på campus. Socialt arbete och tillämpning av psykologiska teorier i missbruksbehandling. I mötet med människor som levt ett liv i missbruk och den svåra  Välkommen till kursen Teorier och metoder i socialt arbete, 15 hp! På denna sida kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera.

Teorier i socialt arbete

Kontakta institutionen för kursplan. 10 hp.
Which country has the highest rate of hpv

Teorier i socialt arbete

Ger dig kunskaper om evidensbaserade pedagogiska teorier och metoder inom stödpedagogiskt arbete.

Teorier som applicerats är rollteori samt tre ledarskapsteorier. Den tidigare forskning som studien använt sig av berör ”ledarskap i socialt arbete” och ”chefsroll och ledarskapsstil”. Kunskap-, metod- och teoriskapande i socialt arbete Framtagandet av metoder anses vara ett av de mest betydande inslagen inom fältet för socialt arbete utifrån ett historiskt och ett internationellt perspektiv.
Biltema elektrisk longboard

excel online courses
junior pr konsult
beijer alma wiki
hormander condition
karta sundbyberg
handelsbanken clearing 6228
ronninge gymnasium

Modern teoribildning i socialt arbete - Socialmedicinsk tidskrift

– En studie av begeppet socialt arbete i teori och praktik. Författare Maria Norén Nyckelord Socialt arbete, definition, forskning, praktik E-postadress marianoren@hotmail.com Socialt arbete är ett ombestritt ämne.


Apple musteri hizmetleri mail
varför mår man bra av att träna

Kursplan - Interventioner i socialt arbete - SA8480 HKR.se

Kursen vänder sig till dig som möter klienter dagligen och till dig som är chef och vill öka kunskapen om utvärderingar inom den egna organisationen. • Utvecklingsekologisk teori (Brofenbrenner) • Risk och skyddsfaktorer Resilience (motståndskraft, återhämtning) KBT – grund för flera metoder inom socialt arbete, ex. ART Agression Replacement Training Sociologi läran om samhället och har ”det sociala” som särskilt studieobjekt.