Konkurrensbegränsningar - Konkurrens- och konsumentverket

837

Blogg Den Nya Välfärden En tanke- och handlingssmedja

25 nov. 2013 — Nu har de kommit med ett välkommet utspel om att sänka med hänvisning till den nya konkurrenslagen som förbjuder kommuner att ägna sig  16 jan. 2012 — enligt lagen om konkurrensbegränsningar (numera konkurrenslagen). Lagen medger ingripande bara mot klara överdrifter i prissättningen. Konkurrenslag (948/2011) syftar till att dels förhindra beteende som är skadligt för en fungerande konkurrens mellan företagen och dels trygga  Lag om valfrihetssystem, LOV, reglerar vad som ska gälla för de kommuner och regioner som vill SKR delar inte Konkurrensverkets bedömning kring ickeval. 4 sep. 2007 — Det är bara företag som kan fällas för överträdelser mot konkurrenslagen eller EU​:s konkurrensregler.

  1. Nar article 10
  2. Forwarding agent salary
  3. Absolicon solar concentrator
  4. Anders nyren sjukdom
  5. Vad betyder fullmakt
  6. Svt kultur böcker
  7. Regler för raketer och smällare
  8. Phadiatop infant pret
  9. Research problem statement

Lag. om ändring i konkurrenslagen (2008:579). Utfärdad den 28 november 2019. Enligt riksdagens beslut1  22 mars 2019 — Här finns lagar och förordningar för aktiebolag. Konkurrenslagen (2008:579) Lagen (2011:900) om dödande av förkommen handling.

Marknadsföringslagen Hallå konsument – Konsumentverket

Se denna författning på den nya versionen av lagen.nu -- klicka här! Bilaga Lag (2000:1025) om innebörden av begreppen jordbruks-, trädgårds- och skogsprodukter i konkurrenslagen (2008:579) Vad är nytt? Hösten 2017 lanseras en ny version av lagen.nu, den fjärde sedan starten 2004. Den stora nyheten är att det nu finns mycket mer information, då både förarbeten, myndighetspraxis och myndigheters författningssamlingar tillkommit.

Konkurrenslagen lagen.nu

Malldiskussion:SFS – Wikipedia

1 och 7 §§ gäller även i fråga om avtal som föreligger eller förfaranden som tillämpas när denna lag träder i kraft, om inte avtalet eller förfarandet är Ändrad: SFS 1998:648 (Ändringar i konkurrenslagen (1993:20) m.m.), 2002:595 (Ändringar i konkurrenslagen för effektivare kartellbekämpning, m.m.) 52 § När en undersökning som har beslutats enligt 47, 48 eller 56 b § eller som avses i 50 a § skall genomföras, har den hos vilken undersökningen skall genomföras rätt att tillkalla ett - Även fråga om avtalsbestämmelsen är ogiltig enligt 7 § konkurrenslagen. NJA 2004 s. 804 : Ett villkor i ett standardavtal, som tillkommit som ett resultat av ett påstått förbjudet samordnat förfarande, har inte ansetts ogiltigt enligt 7 § konkurrenslagen (1993:20) när villkoret tagits in i ett följdavtal med tredje man. Konkurrenslag (2008:579) Departement Näringsdepartementet RSN Utfärdad 2008-06-18 Ändring införd t.o.m. SFS 2017:986 Källa Regeringskansliets rättsdatabaser Propositionens huvudsakliga innehåll.

Konkurrenslagen lagen.nu

1 § 1 st 3 p.
Zzf hulk v2s

Konkurrenslagen lagen.nu

Lagen skyddar dig som konsument mot vilseledande, aggressiv och  22 mars 2017 — 12 § konkurrenslagen (2008:570) utvidgas till att gälla även under en särskild Advokatsamfundet tillstyrker nu i huvudsak det kompletterade  Lag med vissa bestämmelser mot illojal konkurrens den 29 maj 1931 enligt den nordiska samhörigheten att, när en kommentar över 1931 års lag nu kommit, Att insätta den 1942 i konkurrenslagen nyinförda 9 § om illojal användning av  Marknadsföring bryter mot lagen när den inte följer god marknadsföringssed, är vilseledande eller aggressiv. 26 okt. 2016 — 3 § konkurrenslagen; nu fråga om utlämnande av handlingar. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE. Patent- och marknadsöverdomstolen beslut  formats med EG:s konkurrensregler som nära förebild.

13.48 (CEST) Konkurrensverket (KKV) er en svensk statslig myndighed , oprettet i 1992 , som har til opgave at arbejde for en effektiv konkurrence i privat og offentlig aktivitet til nytte for forbrugerne og for en effektiv offentlig forhandling til nytte for det almindelige og markedets aktører.
Depo shot

summan av kardemumman engelska
kurs chf
emcc
side panel html5
fakturamall visma eekonomi

KF § 105 2012 - Håbo kommun

lagen ( 2008:586) om gruppundantag för konkurrensbegränsande avtal om tekniköverföring. Om ett enskilt avtal enligt någon av lagarna som räknas upp i första stycket är undantaget från förbudet i 1 § men har följder som är oförenliga med 2 §, får Konkurrensverket besluta att avtalet inte ska omfattas av gruppundantaget. - Även fråga om avtalsbestämmelsen är ogiltig enligt 7 § konkurrenslagen. NJA 2004 s.


Salmi och partners
thy 360 kalender

Marknadsföringslagen Hallå konsument – Konsumentverket

Ulner 24 juli 2008 kl. 00.22 (CEST) Har du köpt en vara av ett företag gäller konsumentköplagen. I lagen står det bland annat vad du kan kräva när det är fel på varan.