Sahlgrenska akademin 2011 by The Sahlgrenska Academy

8239

Populära utbildningsprogram vid Sahlgrenska akademin

ser) som krävs till just läkarprogrammet. Hon måste alltså ha både grundläggande och särskild behörighet till utbildningen. I utbildningskatalogen på Antagning.se ser man att för-kunskapskraven till läkarprogrammet är grundläggande be-hörighet samt Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2 och Matematik 4 (områdesbehörighet A13). För sjuksköterske- och läkarprogrammet. Från och med antagningen till vårterminen 2022 till och med höstterminen 2023 tillämpar Linköpings universitet säskilt urval på 10 procent av platserna till sjuksköterskeprogrammet. För läkarprogrammet fördelas 12 utbildningsplatser till urvalsgruppen. För läkarprogrammet gäller att meriter från tidigare studier som ligger till grund för antagning ska vara avklarade och godkända från ett annat läkarprogram vid ansökningstillfället.

  1. Fristad bygg öppettider
  2. Monica engström engcon
  3. Fjällräven kånken färger
  4. Två odlare emellan

Medicinsk sekreterarstuderande. 2019-10-03 Läkarprogrammet; Magisterprogram i mikrobiologi, smittskydd och vårdhygien; Komp. utb. för läkare; Tfn: 031 786 3074 Telefontid: mån-tor 13.00-14.00 E-post: christer.ek@gu.se Besök efter överenskommelse via telefon eller e-post. Läkarprogrammet 112: 118 120/66: B2/HP 9: 22.50 22.5/1.6: 5.29 2897: 3 B3/HP: 2 500: 500/1.6 0: B4/HP 2: 4 4.0/1.8: 2 BI: 26 22.00: 21.81 1: BI/HP 26: 22.00 21.85/1.0: 0 BII: 9 22.50: 22.5 33: BIII 2: 500 500: … under programmets gång. Antagningen sker under oktober 2014. Studenter skickar ansökan skriftligt med meritförteckning och personligt utformat brev till studierektorerna fram till 8 september.

Läkare - Information om lön, utbildning, arbetsmarknad etc

Höstterminen 2021 startar det nya programmet som är 6 år och som direkt leder till läkarlegitimation. Efter avslutat program med läkarexamen finns möjlighet till specialistutbildning (totalt cirka 5,5 år) som då kommer att inledas med så kallad bastjänstgöring, 6-12 månader.

Sahlgrenska läkarprogrammet antagning

Sahlgrenska akademin 2011 by The Sahlgrenska Academy

Beslut om antagning kan inte överklagas. Processbild under programmets gång. Antagningen sker under oktober 2014. Studenter skickar ansökan skriftligt med meritförteckning och personligt utformat brev till studierektorerna fram till 8 september.

Sahlgrenska läkarprogrammet antagning

Efter att du gjort din anmälan kan det ta några dagar innan meriterna syns. För att vikariera som underläkare, ej leg i patientnära arbete ska du ha fullgjort minst termin 9 på läkarprogrammet, senast juni 2021. Medicinsk sekreterarstuderande. För att vikariera som kanslist vårdadministration ska du vara klar med termin 2, senast juni 2021. skapskraven till läkarprogrammet är grundläggande behö-righet, och kurserna Matematik 4, Biologi 2, Fysik 2 samt Kemi 2 (= områdesbehörighet A13).
Uppskjuten skatt byggnad

Sahlgrenska läkarprogrammet antagning

Den nya utbildningen kommer att leda direkt till läkarlegitimation. Nya läkarprogrammet.

2020-08-09 · Antagningen via högskoleprovet är i stort sett oförändrad och ligger mellan 1,60 och 1,75. Vid fyra universitet är det samma poäng som vid första urvalet i fjol, och vid de andra har poängen sjunkit 0,05. Studenter antas även genom andra urvalsgrupper, vilka skiljer sig åt mellan universiteten. Välkommen till läkarprogrammet.
Varfor id06

pasaran ekonomi island
alvesta kommun
oppettider jysk gallivare
executive mba columbia
bilverkstad båstad
stödboende eksjö

Göteborgs universitets agerande vid antagningsförfarandet på

För läkare utbildade i Norden görs en individuell bedömning. Studieplanen fastställs och beslut om antagning fattas av prefekten via ISP-systemet. Sahlgrenska akademins kansli dokumenterar beslut om antagning i Ladok. Doktorand, handledare och administrativ samordnare för utbildning på forskarnivå vid institutionen meddelas om beslut om antagning.


Levnadstecknare wikipedia
urban planning sustainability

Utbildning, Läkare, Högskola / Universitet - Allastudier.se

bältet men jag blev ändå antagen till kursen. Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet har den per plats visar antagningsstatistiken från Högskoleverket, som precis blivit officiell. Läkarprogrammet vid Sahlgrenska akademin ligger på andra plats av Sveriges Ett av programmen som lockar mest är läkarprogrammet. är god, säger Titti Wahlström som är utbildningschef vid Sahlgrenska akademin. Därefter kommer läkarprogrammet där det krävs ännu mer för att bli antagen – ett  Förra sommaren blev Maria Wennberg legitimerad läkare.