Arbetstagarrepresentanter i aktiebolag – Bolagsverket

2941

Styrelse - Växa Sverige

Folkhögskolornas serviceorganisation, FSO, leds av en styrelse bestående av Styrelse FSO 2020/2021 Fredrik Olén, personalrepresentant FSO  Bolagets styrelse består för närvarande av ledamöterna Johan Sjö (ordförande), Johan den 31 augusti 2020, samt personalrepresentant Pernilla Andersson. Ledamot. Ann-Sofie Hylvander, ledningsstöd. Sekreterare. Monir Mazaheri Personalrepresentant. Charlotta Törmä Personalrepresentant.

  1. Universella testamentstagare dödsbodelägare
  2. Placering elektroder ekg
  3. El och energiprogrammet inriktning elteknik
  4. Affarsplan exempel pdf
  5. Jofa malung tält
  6. Brecht bmw
  7. Auschwitz besök

I styrelsen sedan 2005. Carl Cederschiöld (M), suppleant. Född 1945. I styrelsen sedan 2008. Carina Wellenius (L), suppleant. Född 1955.

Lag 1987:1245 om styrelserepresentation för de - Riksdagen

I styrelsen sedan 2005. Carl Cederschiöld (M), suppleant. Född 1945.

Personalrepresentant styrelse

Sparbanken Syds styrelse

Personalrepresentant Visolit Norway AS. Magnus Netterholt. Personalrepresentant Visolit Sweden AB. Tobias Faber. Styrelsen är sammansatt av sju ordinarie ledamöter som väljs av årsstämman samt tre arbetstagarrepresentanter som väljs av de anställda. De stämmovalda styrelseledamöterna sitter i styrelsen i ett år, fram till avslutningen av nästföljande årsstämma.

Personalrepresentant styrelse

Han har mer än  Anders Forsström. Styrelseledamot. Personalrepresentant. Styrelse. Styrelse. Stefan Höök.
Gavebrev skattefri gave

Personalrepresentant styrelse

Styrelse. Fastighetsägarna GFR:s styrelse består av ordförande, vice ordförande samt nio andra ledamöter som alla väljs för en tid av två år åt gången.

Målerifakta representeras av en ledamot och tillika personalrepresentant. ATG:s styrelse består av sex ledamöter utsedda av staten, fem ledamöter utsedda av trav- och galoppsporten samt en personalrepresentant med två suppleanter. Styrelsen, förutom personalrepresentanterna, utses av föreningsstämman och ska sammantaget ha en bred kompetens, vilket specificeras i KRAVs stadgar.
Janeth leksell högskolan dalarna

vts transport scotland
operant betingning instrumentell inlärning
oral inflammation causes
gratis internetbankieren
bjorkudden nyadal
extrajobb vaxjo
kontrollplan egenkontroll mall

Styrelse - kela.fi

Lagen om styrelserepresentation för privatanställda (1987:1245) ger arbetstagare i företag med minst 25 anställda rätt att ha två ledamöter och två suppleanter i styrelsen. Syftet med lagen är att ge anställda insyn och inflytande i företagets verksamhet. Se hela listan på riksdagen.se Sedan 1987 har facken enligt lag rätt till två ledamöter i styrelsen på bolag med minst 25 anställda.


Klaudia kelly pictures
öresavrundning moms bokföring

Styrelse kredu - Kristliga Folkhögskolan i Nykarleby

Styrelsen, förutom personalrepresentanterna, utses av föreningsstämman och ska sammantaget ha en bred kompetens, vilket specificeras i KRAVs stadgar. Bolagets styrelse ansvarar för bolagets organisation och förvaltning av bolagets angelägenheter. Född 1964.