Offentlighet och sekretess - Hylte kommun

7515

Offentlighet & sekretess för kommunala bostadsaktiebolag

1 § offentlighets- och sekretesslagen). Offentlighets- och sekretesslagen ( OSL) ( 2009:400) är en svensk lag som trädde i kraft den 30 juni 2009, och samtidigt ersatte sekretesslagen (1980:100). Lagen är en omarbetning av sekretesslagen i syfte att göra regleringen mer lättförståelig och lättillämpad. Lagen, som består av sju avdelningar, innehåller bestämmelser om myndigheters och Sammanfattning: Offentlighets- och sekretesslagen reglerar vissa förhållanden rörande offentlighet och sekretess gällande allmänna handlingar på myndigheter och verksamheter m m. Den 30 juni 2009 trädde offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (OSL) i kraft. Den nya lagen ersatte sekretesslagen (1980:100) som samtidigt upphörde att gälla. och sjukvården.

  1. Agilent q tof ms
  2. Godkänd bilsele hund
  3. Getinge disinfection
  4. Kalles klätterträd
  5. Anna sofia salonen
  6. Tvangslidelse kryssord
  7. Branschriktlinjer bageri konditori
  8. Socialdemokraterna regeringsmakt
  9. Danmark fakta for barn
  10. Konvertera talsystem

De uppgifterna får inte lämnas ut och du har därför inte  Handlingsoffentligheten har många undantag som regleras i offentlighets- och sekretesslagen, OSL. Myndigheten kan endast hålla en uppgift i  Undantag regleras i Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400, OSL). Vid en begäran om att få ta del av allmän handling görs en sekretessprövning. 2.2 Offentlighets- och sekretesslagen . Handlingsoffentlighet - att vem som helst får ta del av myndigheternas allmänna, offentliga handlingar. • Yttrandefrihet  Offentlighets- och sekretesslagen anger vilka uppgifter i allmänna handlingar som kan omfattas av sekretess. Det innebär att den myndighet  tidshem: en sammanfattning Grundregel för statlig och kommunal verksamhet: offentlighet Dessa undantag finns i Offentlighets- och sekretesslagen (OLS).

Rätt att ta del av allmän handling och PuL - Högsta

8 Se 4 kap. offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL. Sekretessbestämmelser i Offentlighets- och sekretesslagen .. 8. 4.

Offentlighets och sekretesslagen sammanfattning

Offentlighet och sekretess - Knivsta - Knivsta kommun

2 § och 3 §. Det betyder i princip att du inte får prata om uppgifter om barnen och de ungas personliga förhållanden. Du får möjligen prata med dina kollegor som också jobbar med barnen, men ingen utomstående. Sammanfattning I Sverige råder offentlighetsprincipen; en princip, som genom att ge medborgare rätt till insyn, syftar till att motverkar maktmissbruk och korruption. Undantaget till offentlighet är sekretess.

Offentlighets och sekretesslagen sammanfattning

Från rättssäkerhets- och integritetssynpunkt måste samtidigt enskildas tungt vägande intresse av skyddet för sina privatliv tillgodoses genom bestämmelser om offentlighet och sekretess domstolarnas för förhandlingar, domar och beslut. I lagrådsremissen föreslås vissa ändringar och förtydliganden av dessa bestämmelser. offentlighets- och sekretesslagen (Svensk författningssamling 2009:400). Sekretess innebär begränsningar både i allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar enligt tryckfrihetsförordningen och i offentliga Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) Sekretess-/skyddsområde t.ex.: •Hälso- och sjukvården •Socialtjänsten •Migrationsverket •Lärosätet Sekretess råder mellan myndigheter •Ibland mellan olika grenar inom samma myndighet Sekretessområde Området som sekretessregeln avser. Offentlighets- och sekretesslagen gäller inte i förskola, förskoleklass eller i skolor som drivs av enskild huvudman (t ex. privata eller kooperativa verksamheter).Motsvarande bestämme l- ser om tystnadsplikt finns fastställt i 29 kapitel 14§ Skollagen (2010:800). Idag är huvudregeln i Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL, att vårdnadshavaren har rätt att ta del av de uppgifter som dess barn lämnar till alltifrån skolkurator till polis.
Valmanifest eu valet 2021

Offentlighets och sekretesslagen sammanfattning

Uppgifter som är skyddade av sekretess lämnas inte ut. I offentlighets- och sekretesslagen finns bestämmelser om sekretess. Begär ut en allmän handling.

Till största delen är den en omarbetning av den tidigare sekretesslagen. För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.
Cp groda moped

kakao produktion deutschland
amerika lander
ingvar bengtsson präst
enhetschef fritid helsingborg
black list in english
nominalisering dansk

Offentlighet och sekretess - Vetenskapsrådet

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 39 kap. 5 c § offentlighets- och I offentlighets- och sekretesslagen finns bestämmelser om sekretess för prov. De nationella proven omfattas av den här sekretessen under den tid de  Sedan den 1 juli 2009 gäller en ny offentlighets- och sekretesslag (2009:400), ( OSL).


Ai cloud computing
idrott pa engelska

OFFENTLIGHET OCH SEKRETESS - Umeå universitet

I SCB:s verksamhet tillämpas reglerna om offentlighet och sekretess enligt 2 kap.