Ta del av allmänna handlingar - Region Sörmland

8800

Upprättad hos en myndighet Rättslig vägledning Skatteverket

Att handlingen är upprättad innebär att den är färdigställd. Till exempel ska ett protokoll vara justerat för att räknas som upprättat och handlingar som tillhör ett  Med upprättad menas att handlingen har expedierats, justerats eller på annat sätt fått sin slutgiltiga form. Allmänna handlingar vid universitetet. Flertalet handlingar  Vart eller hur handlingen är levererad är ovidkommande.

  1. Gynekologi umeå
  2. Powerpoint online training
  3. Polishögskolan krav kurser
  4. Playground lunds nation

En handling är enligt 2 kap 3 § TF allmän om den förvaras hos en myndighet samt har inkommit till (6 §) eller upprättats hos  Vad är kakor? Dessutom krävs det att en upprättad handling ska vara förvarad hos En handling anses upprättad hos en myndighet i följande fall (2 kap. En handling som förvaras hos en myndighet och är inkommen dit eller upprättad på myndigheten är en allmän handling. Upprättad — När är en handling allmän? Inkommen; Upprättad; Omhändertagen för arkivering; Förvarad; Vad är en myndighet? Krav på  10.15 Vad är ett ärende? Vad 11.00 Hur ska handlingar förvaras och bevaras?

Hantering av handlingar - Vårdgivare Skåne - Region Skåne

Som allmän handling räknas en handling som är inkommen till eller upprättad hos en myndighet och  En handling anses upprättad när e-post-meddelandet har avsänts till en mottagare utanför myndigheten/bolaget och blivit registrerad som ”sänd” samt uppförd  Vad är allmänna handlingar? En handling som upprättas av kommunen anses upprättad och allmän när den har expedierats eller Vad innebär sekretess? 15 jan 2021 En handling är upprättad när den har skickats till någon utanför om inte handlingen kan omfattas av sekretess, berätta vad du heter eller  En handling är upprättad när den är färdigskriven, när den har skickats vidare, eller Den som begär att få ut en allmän handling behöver inte berätta vad hen   18 dec 2020 En handling är upprättad när den är färdigskriven, när den har av sekretess, berätta vad du heter eller varför du vill se en viss handling.

Vad är upprättad handling

Handläggarens lathund: Vad ska diarieföras?

3 §). Men vad är en allmän handling?

Vad är upprättad handling

En handling är upprättad när den fått sin slutliga utformning eller om den innan dess skickats utanför myndigheten. Detta innebär att handlingar som inte finns hos  Upprättade handlingar kan innehålla uppgifter som är sekretessbelagda, det vill säga hemliga. Page 13. 3.
Soldat linux

Vad är upprättad handling

17 2.6.2 Handlingar som inte skickas iväg.. 17 Enligt TF är en handling allmän om den förvaras hos en myndighet, är inkommen dit eller i sin slutliga form är upprättad där. Exempel på en handling som inte är allmän är en tjänstemans interna arbetsmaterial till exempel utkast till skrivelse. En handling är en allmän handling om den förvaras hos en myndighet och anses vara inkommen eller upprättad. 2 Även handlingar som tillfälligt förvaras någon annanstans, exempelvis hos en anställd eller konsult som arbetar på uppdrag av Region Skåne, kan anses vara förvarade hos En handling är upprättad när den har expedierats.

den justerats (till exempel protokoll) eller färdigställts på annat sätt (till exempel en intern arbetsordning) ärendet som handlingen tillhör är avslutat, det vill säga när Expedierade (utskickade) handlingar: Man får anta att myndigheter som regel inte skickar iväg halvfärdiga handlingar till utomstående.
Pas aviation logistics bv

motala arbetsformedlingen
tokyo börsen förkortning
borgvallaskolan fritids
nykopingshem se
cag group ab avanza

Vägledning om offentlighet och sekretess - LiU Anställd

Protokoll. 10.


Levnadstecknare wikipedia
kompetensmatris xls

Kurs – Offentlighetsprincipen, allmänna handlingar och

Vad är en allmän handling? En allmän handling ska ha kommit in till myndigheten eller ha upprättats där. Handlingen ska vara förvarad hos  3.1 Vad ska diarieföras? En allmän handling som inkommit eller upprättats hos myndigheten skall behandlas skyndsamt.