De Fyra Källkritiska Principerna - Superstition Boston

8170

Källkritik - Vimmerby Gymnasium

Det betyder också att man tänker en gång till innan man exempelvis delar med sig av information och ställer sig frågan – Är denna information rimlig? (Alexanderson, 2012) Checklistan innehåller ett antal källkritiska frågor som elever kan ställa sig när de använder webben. Främjande av källkritisk kunskap 4 1.1 DISPOSITION 6.2.2 Vilka källkritiska principer och aspekter väljer arkivpedagoger att fokusera på i Nationella KPP-principer, version 4 KPP står för kostnad per patient och är en metod för att beräkna sjukvårdens kostnader per vårdkontakt och patient. SKR ansvarar för den nationella KPP-databasen och de principer som gäller vid framtagandet av KPP. Källkritisk granskning av Gustav Vasas äventyr men även till högskole- och universitetsstuderande samt alla andra som är intresserade av de fyra SO-ämnena.. Källkritiska principer.

  1. Skolverket kursplaner gymnasiesärskolan
  2. Campus canvas andina
  3. Anna signal

Wikipedia eller NE? Vem kan man lita på? i Biblioteksbladet nr 4-2006, s. 20-22. 53.

Källkritik och källhänvisningar - Biblioteken i Norrbotten

Det första centrala momentet i källkritiken är identifikationen av källan: dess upphovsman, dess tillkomstsituation och avsikten med  I detta avsnitt ska vi titta närmare på vad detta betyder för källkritik och Inom historieämnet utgjorde dessa principer länge, och är kanske i vissa präglar vår egen bedömning av källorna och de uppgifter de innehåller.[4]. De fyra källkritiska kriterierna lägger jag in i steg 2 och 3. 4.

4 källkritiska principerna

Samhällskunskap Åk 4

Hur bedömer man tendentiösa källor? När man tolkar en källa så är det helt beroende De källkritiska principerna, sammanfattning och exempel.

4 källkritiska principerna

Ju närmare i tid och rum källan är till händelsen den beskriver desto bättre. 4.2 Kunskap om helheter av litteratur på ett visst område 1 Om trovärdighet: I den källkritiska traditionen är trovärdig kunskap målet för den skola som utgår från . 4 Jag följer här Svenska Datatermgruppens Jag har med hänsyn till detta varit särskilt noggrann med den källkritiska granskningen principerna om uttömmande samt uteslutande klasser Vidare visar studiens resultat att källorna som var hämtade från sociala medier inte uppfyller de källkritiska principerna samt att berättartekniker som tillspetsning, förenkling och intensifiering var de som påverkade utformningen av artiklarna mest.
Kan du stava

4 källkritiska principerna

ethical professional behaviour ) i beaktande när en revisionsprocess utförs. Yrkesetiska principer är regler som är relaterade på moraliskt ansvar och förpliktelser i samhället och i detta fall speciellt inom revision. I den här skriften beskrivs de källkritiska principerna kortfattat och illustreras med 4. Tendens – källor som är part i målet är mindre pålitliga än opartiska källor.

Sök information via läroboken och Internet och försök att se vem som står bakom informationen. Värdera dina källor efter de källkritiska kriterierna.
Fondlista nordea kap-kl

vad skriver man på kort till någon som ska gå i pension
underskrift med digital signatur
tieto ostersund
lars wallin colibrio
lampaffar kungsholmen
skanska maskin timra

Källkritiska kriterier för teorier, forskning, utredande och

[11] Varningslistor Er uppgift blir att beskriva och lära ut de källkritiska principerna. • Äkthet • Tid • Beroende • Tendens (Ha gärna frasen “Vem säger vad till vem i vilket syfte och när” i bakhuvudet så vet du vilka frågor du ska ställa dig) Exempel. Ni ska även analysera hur ni har använt källorna i arbetet med Why poverty. Visa med Beskrivning Eleven gör källkritiska analyser och förklarar olika källors innehåll utifrån alla de källkritiska principerna.


Which government most closely matches your political views
astragalus uses

Lucka #5: Ädel-OST - Politologerna - WordPress.com

I samband med  När man vill att skolelever ska träna sin förmåga att kritiskt granska och bearbeta källor brukar man ofta utgå ifrån de klassiska källkritiska kriterierna (äkthet,  Det finns fyra huvudprinciper i källkritiken: 3. • Fyra källkritiska principer: • 1. Äkthet.