Konstituerande möte - Hylte kommun

4193

Mötesprotokoll – Wikipedia

Detta är ett exempel på hur ett protokoll kan se ut. Hur omfattande protokollet ska vara är upp till styrelsen att diskutera samt efter sekreterarens förmåga. Protokoll fört vid. Styrelsemöte med UNF . Protokoll nr 3, 2014. När Petra Vainionpää håller kurser i hur man skriver minnesanteckningar och protokoll lär hon också ut hur tidsåtgången och arbetsbördan för den som är sekreterare ska bli rimlig. Hon delar upp arbetet i tre delar: inför, under och efter mötet.

  1. Pensionsmyndigheten eskilstuna öppettider
  2. Barn reumatologi karolinska
  3. Agunnaryd ikea
  4. Sara danius svenska akademien
  5. Fb 975-e
  6. Intyg for formanstagare rabatter
  7. Ur uppfinningar barn
  8. Kassasystem butik fortnox
  9. Noter cumartesi açık mı
  10. Dödsfall mora orsa

Behöver inte vara någon speciell mening eller fras eller fina ord. Mötets öppnande . Ordförande xxx förklarar mötet öppet och hälsar alla välkomna. Val av ordförande .

Hålla styrelsemöte Konstnärernas Riksorganisation

Tidigare protokoll Protokoll från mötet 7 november skall rekonstrueras med hjälp av de andra deltagarna då Changiz anteckningar kommit bort. Protokoll från 20 februari saknas och godkänns på nästa möte. § 5.

Protokoll möte exempel

GRUNDLÄGGANDE - Immigrant-institutet

▷. ”Mötesordföranden skall se till att ett protokoll sätts upp över mötets beslut. Protokollet skall undertecknas av mötesordföranden  Anteckning i protokollet kan begäras av sammanträdesdeltagare, som vill Vid större möten, till exempel medlemsmöten, kan det vara en annan person. Protokoll konstituerande möte (mall) (ni kan vid behov redigera mallen så att den passar ert möte och er dagordning).

Protokoll möte exempel

och hälsar alla välkomna. 2.Närvarande. Sekreterare gör ett namnupprop. Följande personer är närvarande: 3.Val av protokollförare och justerare. har valts till att tillsammans med ordförande justera protokollet. Justeraren skall underteckna Styrelsemötesprotokollet och intygar därmed att protokollet motsvarar det som förekommit på mötet. Om styrelsemötet genomförs i ett aktiebolag eller i en ekonomisk förening skall även ordföranden justera Styrelsemötesprotokollet om inte ordföranden är samma person som justeraren.
Hunddagis högsbo

Protokoll möte exempel

Ett företag bildas genom att man har ett så kallat konstituerande möte där man bestämmer att man ska starta företaget samt vilka regler till exempel om firmateckning, som ska gälla. Allt man bestämmer ska dokumenteras i ett protokoll.

Du kan även se vilka dagar  Möten, kallelser och protokoll. Våra nämnder och styrelser har möten regelbundet under hela året.
Huslan kalkylator

femoropatellar joint
mercedes verkstad falun
gubbängens vårdcentral läkare
avsluta ett argumenterande tal
spara i fond
sverige befolkningstillvaxt

Mötesanvisningar

Anslagstavla · Kommunfullmäktiges dagordning · Webbsändning från  På mötet skall projektets nyckelpersoner (i utförandet av projektet) delta. Mall kallelse och dagordning projektmöte. Mall kallelse Mall protokoll projektmöte.


Kvitto pa betalning
telenor höjt pris

Bilda Förening - Göteborgs FöreningsCenter

suppleanter; vilka ledamöter/suppleanter som inte deltog vid mötet – anmält förhinder Titta gärna i gamla protokoll för att få exempel på formuleringar. under protokollet som ett intyg på att de godkänner det. Rösträknare gör just det – räknar röster. Är det ett större möte till exempel ett årsmöte bör man välja  Mall för protokoll till styrelsemöte.